Namminersorlutik Oqartussat

Inspektør til Grønlands Maritime Center i Nuuk

Ønsker du at have ledende rolle i en af Grønlands vigtigste uddannelser og er du handlekraftig, robust, med erfaring fra søfartserhvervet og klar til at tage ansvar for den fortsatte udvikling af vores officersuddannelser, så er det måske dig vi søger.
Oprettet
Ansøgningsfrist
1. september 2017
Forventet start
1. oktober 2017
Antal stillinger
1
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Arbejdssted
Danmark > Udland

Tiltrædelsesdato er den: 1. oktober 2017 eller snarest muligt

Om stillingen

 • En spændende og varierende stilling med mulighed for at præge og formulere eget jobindhold.
 • En leder stilling, hvor du får ansvaret for driften og planlægningen af alle aspekter i relation til vores uddannelser, med reference til Forstanderen.
 • Et arbejde der fordrer godt kendskab til national og international maritim lovgivning, specielt relateret til uddannelser og kurser.
 • Et udfordrende job, hvor mange bolde skal holdes i luften, og hvor der er et bredt samarbejde med det maritime erhverv.
 • Et godt arbejdsklima, hvor kodeordene er udvikling og samarbejde.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling, i en travl dagligdag, hvor der altid er nye opgaver.
 • Det forventes at du som inspektør gennemfører et fagligt PG-kursus.
 • Der er undervisningspligt i relation til stillingen.


Vi forventer, at du:

 • Har en synlig og åben ledelsesstil, og lægger vægt på samarbejde, motivation og udvikling.
 • Kan fungere i en til tider meget hektisk dagligdag, hvor der skal kunne tages beslutninger.
 • At du kan holde mange bolde i luften på en gang, samt sikre at aktiviteter for studerende og undervisere planlægges korrekt. 
 • Kan være en drivkraft i udviklingen af uddannelserne, i samarbejde med undervisere og studerende.
 • Vil være opsøgende i forhold til studerende og kunne rådgive samt assistere disse.
 • Tager aktiv del i afviklingen af undervisningen og kursusaktiviteterne, primært i relation til vores interne studerende.
 • Kan indgå i fagligt og udviklingsmæssigt arbejde sammen med øvrige inspektører og ledelse i Imarsiornermik Ilinniarfik.

Om rejseaktivitet
Rejseaktivitet må påregnes.

Løn - og ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på tjenestemandslignende vilkår.

For ansøgere, som allerede er ansat som tjenestemand i henhold til den grønlandske tjenestemandslov, vil ansættelse kunne finde sted som tjenestemand. I så fald vil ansættelse som tjenestemand ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland.

Stillingen som Inspektør er aftalt under ASG og aflønnes pr. 1. april 2017 med en grundløn på 31.838,- kr. pr. md. og 382.056,- kr. pr. år.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer om ugen

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Forstander Nivikka Brandt
Tlf: +299 34 87 80 eller Mobil: +299 55 94 00
Email: nbr@maritim.gl

Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under Job.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er: Fredag d. 1. september

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge: 37

Kort om Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre blev indført d. 21. juni 2009. Selvstyret består af en Centraladministration (CA), med cirka 650 ansatte fordelt på 9 departementer samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Selvstyret.
CAs opgave er, at sikre Naalakkersuisoqarfiit (Landsstyreområderne) et solidt politisk beslutningsgrundlag samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. Et højt prioriteret indsatsområde er at opbygge en mere borgernær offentlig sektor, der når ud til alle vores 56.000 indbyggere.

Sådan ansøger du

Send din ansøgning til Forstander Nivikka Brandt på mail: nbr@maritim.gl

Kontaktinformation
Namminersorlutik Oqartussat
Imaneq 4, Postboks 1015
3900 Nuuk

Send til en kollega

0.178